👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av teamplan VT-18

Skapad 2018-06-04 16:42 i Annebergs förskola Partille
Förskola

Innehåll

Utvärdering av teamplan VT18

RUBINEN

 

Vilka mål ut läroplanen ville vi lyfta extra utifrån barnens intressen?

  • Vi kopplade barnens intressen med två strävansmål ur läroplanen, vilket är följande;
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin... "Nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”. "Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö98 Rev, 2016).

Vad i verksamheten/våra erbjudanden har bidragit till att dessa förmågor har utvecklats? Hur vi vet det?

  • Barn liksom vuxna som rör på sig varje dag mår bättre. Vi bemötte barnens behov genom att utforma rörelseaktiviteter som uppmuntrar till dans, rytmik, träning och ett hälsosamt tänk kring detta. Samt att kunna följa regler. Vi delade ibland upp barnen utifrån yngre och äldre åldrar i syfte till att de skall få möjligheten till att utforska motriken och kordinationsförmågan på sin egna tempo.

    Temat öppnade upp ett intresse, då barnen på eget initiativ applicerade temat i den fria leken. Då de exempelvis skapade egna hinderbanor, gjorde kullerbyttor, stog på händer. Det öppnade upp också upp disskusioner vid matsituationer om vikten av att rätt och att orka samt bli starka.


    Vi avslutade Os-tävlingen med en reflektionsstund, där barnen fick berätta om vad de tyckte vad roligast och vad de har lärt sig. De svar vi fick från barnen var att alltihop var roligt. Att de är starkare och snabbare. Att de har lärt sig yoga och att man måste äta för att bli stark. Som pedagoger såg vi att det blev mindre fokus på att vinna själv utan att man gör det tillsammans, dvs inte tävla med varandra utan istället för mot varandra.

 

Vad i verksamheten/våra erbjudanden har ev inte bidragit till att dessa förmågor har utvecklats? Hur vet vi det?

 

  • Trots brist på planeringstid och omfattande flytt så känner vi att temat har fått ett önskat resultat och har lyckats insperera barnen.