Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassen, huset och närmiljön.

Skapad 2018-06-05 13:20 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola F NO (år 1-3) Svenska Matematik
För F-klassen är allt nytt på skolan. Vi lär därför känna det som finns i vår närhet så som klassen, huset och vår närmiljö.

Innehåll

Klassen, huset och närmiljön.

Syfte

De nya eleverna i förskoleklass lär känna varandra och sin nya omgivning.

 

Det här ska du lära dig:

 • Hitta på skolan.
 • Lära känna de dagliga rutinerna. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi lär känna varandra genom olika lekar och gruppövningar
 • Vi kommer utgår i från DATE lärmaterial för grundskolan F-3 där vi lär oss hantera och reflektera över de situationer som är nya för oss.
 • Vi är aktivt närvarande i det sociala samspelet.
 • Vi förklarar ord och handlingars konsekvenser i umgänget med varandra.
 • Vi fördjupar oss i film, boksamtal och radioföljetonger som vi  följer upp i olika dilemma i samtal. 

 

Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning):

 • Aktivt deltagande i samlingen.
 • Visa kännedom om skolans olika miljöer.
 • Visar kännedom om skolans olika rutinsituationer . 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: