👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten år 2

Skapad 2018-06-05 15:51 i Husensjö skola Helsingborg
Arbetsområdet om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om: - vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv - vattnets kretslopp - vattnets olika faser fast, flytande och gas - hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Arbetsområdet om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om: - vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv - vattnets kretslopp - vattnets olika faser fast, flytande och gas - hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Hur vi kommer att arbeta:

* samtala i grupp om upplevelser och funderingar
* undersöka vattnets faser
*
få kännedom om vattnets betydelse för oss och var det finns på jorden

* läsa faktatexter
*
få kunskaper om vattnets kretslopp

* titta på filmer om vatten

* göra gemensamma experiment med vatten

 

Begrepp

 
kretslopp
fast, flytande, gas
is, vattenånga
avdunstning
kondensation
smälta, stelna
saltvatten och sötvatten
ytspänning
H2O

 

 

Bedömning


Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.

Du kan berätta om vattnets olika faser fast, flytande och gas.

Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.

Du har deltagit i de undersökningar vi gjort  med vatten.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3