👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Strategier för att skriva olika slags texter

Skapad 2018-06-05 20:38 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. I det här arbetsområdet ges du som elev möjlighet att utveckla kunskaper om hur du formulerar och skapar texter av olika slag.
Grundskola 3 Svenska
I det här arbetsområdet ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom det skrifliga språket. Du ska träna din förmåga att uttrycka och formulera dig skriftlig i olika slags texter och sammanhang. Enskilt eller tillsammas med kamrater ska du utveckla din förmåga att att skapa och bearbeta olika slags texter.

Innehåll

Mål

 • * att utveckla din förmåga att uttrycka dig och kommunicera i skrift.

 

Arbetssätt

 • arbetshäfte "Språklära"
 • olika texters struktur, innehåll, form och uppbyggnad
 • enkla former för bearbetning av texter, tillsammans i grupp eller enskilt
 • "Ordboken" där vi tränar stavning och ordkunskap

 

Bedömning

I dina skrivna texter och i arbetet med kamrater bedöms din förmåga att

 • utforma olika slags texter för olika syften
 • skapa innehåll i dina texter, "följa en röd tråd"
 • stava elevnära ord
 • bearbeta egna texter utifrån respons
 • ge och ta emot respons
 • skriva läslig handstil för hand
 • använda tankekartor
 • använda språkets struktur
 • skriva person- och miljöbeskrivningar
 • behärska punkt och storbokstav.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Flygelskolans bedömningsmatris i svenska årskurs 1-3

Genom undervisning i ämnet svenska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1 *
Nivå 2 *
Nivå 3 *
Samtala
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Jag deltar i samtal genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag deltar i samtal genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Jag deltar i samtal genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter på ett sätt som breddar, fördjupar och/eller utvecklar samtalet.
Berätta
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Jag kan beskriva och berätta så att innehållet i huvudsak framgår.
Jag kan beskriva och berätta så att innehållet framgår relativt väl.
Jag kan beskriva och berätta så att innehållet tydligt framgår.
Instruera
 • Sv
 • Sv
Jag kan ta och ge enkla muntliga instruktioner.
Jag kan ta och ge utvecklade muntliga instruktioner i några led.
Jag kan i ta och ge utvecklade muntliga instruktioner i många led.
Använda lästrategier
 • Sv
Jag läser bekanta och elevnära texter. Jag väljer någon lässtrategi.
Jag läser bekanta och elevnära texter med flyt. Jag väljer några olika lässtrategier.
Jag läser bekanta och elevnära texter med mycket gott flyt. Jag väljer relevanta lässtratgier.
Utveckla läsförståelse
 • Sv
Jag kan med godtagbart resultat redogöra för innehållet så att budskapet i huvudsak framgår samt relatera till egna erfarenheter.
Jag kan med gott resultat redogöra för innehållet så att budskapet tydligt framgår samt relatera till egna erfarenheter.
Jag kan med mycket gott resultat redogöra för innehållet så att budskapet mycket tydligt framgår samt relatera till egna erfarenheter.
Skriva texter
 • Sv
 • Sv
Jag kan på ett enkelt sätt forumlera mig i skrift så att innehållet i texten till viss del framgår. Texterna innehåller enkla beskrivningar, egna bilder, egna formuleringar och viss använding av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan med gott resultat formulera mig i skrift så att innehållet i texten framgår. Texterna innehåller utvecklade beskrivningar, egna bilder, egna formuleringar och god använding av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan med mycket gott resultat formulera mig i skrift så att innehållet i texten tydligt framgår. Texterna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna egna bilder, egna formuleringar och god använding av ämnesspecifika ord och begrepp.
Använda skrivregler
(skiljetecken och stavningsregler)
 • Sv
Jag använder några skrivregler.
Jag använder flera olika skrivregler.
Jag använder grundläggande skrivregler.
Bearbeta texter
 • Sv
 • Sv
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll. Utifrån respons bearbetar och förtydligar jag mina texter på ett enkelt sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll Utifrån respons bearbetar och förtydligar mina texter på ett fungerande sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta och förtydliga mina texter på ett väl fungerande sätt.
Söka och värdera information
 • Sv
Jag kan söka information ur en anvisad källa och föra enkla resonemang om innehållet.
Jag kan söka information ur en anvisad källa och föra utvecklade resonemang om innehållet.
Jag kan söka information ur en anvisad källa och föra välutvecklade resonemang om innehållet.