👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-06-05 23:21 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Nu ska vi arbeta med multiplikation och division...
Grundskola 4 Matematik
Dessa två räknesätt hör ihop:)

Innehåll

Från Lgr11

Våra mål

Du ska kunna:

 • veta och förstå vad likhetstecknet betyder(vågskål)
 • vara säker på multiplikationstabellerna
 • förstå hur multiplikation och division hänger ihop
 • multiplicera med hela tiotal(5x100, 3x200) samt tal som t.ex. 3x47, 2x536.
 • använda kort division t.ex. 84/4, 639/3
 • kunna lösa textuppgifter(lästal) och välja rätt räknesätt till problemlösningen

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta varierat med bl.a. genomgångar,ha matematikdiskussioner, träna i vår digitala läromedelsbok,arbeta både enskilt och med andra(EPA), använda datorn som hjälpmedel, mattespel m.m.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att räkna med hjälp av de mål vi satt upp för området. Jag kommer att bedöma både din muntliga förmåga att prata matematik på lektionerna men även din förmåga att lösa matematiska problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6