Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pyjamashjältarna

Skapad 2018-06-07 15:30 i Kullen Örebro
Förskola
”Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” LPfö 98 rev. 2010.

Innehåll

 

Varför har vi valt detta innehåll?
Barnen har visat ett intresse kring pyjamashjältarna genom att leka lekar där de är pyjamashjältar samt önskat att få färglägga och titta på film med pyjamashjältarna. De har även önskat att få pyssla pyjamashjältar. Genom att pyssla Pyjamashjältar vill vi visa barnen att de får vara med att påverka verksamhetens innehåll utefter sina intressen. Barnen har fått hjälpa varandra i processen och kommit med tips och idéer om hur de ska skapa pyjamashjältarna.

 

Vad vill vi att barnen ska uppleva? 
Vi vill att barnen upplever att de blir lyssnade på och att de kan ha inflytande i sin vardag på förskolan. 

Att aktiviteten ska skapa nyfikenhet att forma, konstruera och nyttja material efter barens intressen.   

Vi vill även uppmärksamma att vi precis som pyjamashjältarna har olika egenskaper och personligheter och att vi alla är lika mycket värda. Men även att vi precis som pyjamashjältarna kan hjälpa varandra.

 

 

Vilken metod använder vi för skapa bästa tänkbara förutsättning för lärandet?

Barnen har fått kollat på bilder samt en film på pyjamashjältarna och valt vilken pyjamashjälte de vill göra. Uppgiften blev sedan att med hjälp av material som barnen önskat skapa sina pyjamashjältar. Detta har såklart varit frivilligt och vi har frågat varje barn om de vill. 
Att barnen får skapa pyjamashjältar tillsammans gör att barnen samarbetar, utvecklar varandra och övar på att lyssna på varandra, så vi kommer att uppmuntra barnen att hjälpa varandra i processen.
Vi har pratat mycket om att pyjamashjältarna precis som vi har olika egenskaper och personligheter och att det är viktigt att vi hjälps åt. Samt att alla är lika mycket värda.

Vi har dokumentera genom att ställa ut pyjamashjältarna på sommarfesten och i hallen, sedan får barnen ta med sina pyjamshjältar hem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: