Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk 7-9

Skapad 2018-06-08 09:33 i Oskarshamns Grundsärskola Oskarshamn
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
DU kommer att ha fyra hem- och konsumentkunskapslektioner varje vecka. Tillfällena innebär att vi lagar mat och diskuterar kring lektionernas innehåll som berör ämnet till exempel bakning, matlagning, hälsa, kost, miljö och ekonomi. Arbetet kommer till största delen att utförs av dig och dina klasskamrater i HKK-salen och något enstaka studiebesök eller utflykt. Undervisningens innehåll utgår från målen i läroplanen, utöver detta arbetar vi med att förbereda er inför vuxenlivet. Exempel på frågor som berörs är; - Hur förvarar jag livsmedel och hur hanterar jag dem? - Hur får jag mina pengar att räcka? - Hur tillagar jag enklare rätter? - Hygien

Innehåll

1. Syfte

 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, 
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling,
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. 

 

2. Bedömning:

Detta kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i de praktiska uppgifterna
 • använda livsmedel, metoder, redskap och teknisk utrustning
 • lösa praktiska problem
 • vara delaktig i diskussioner och ge egna förklaringar/resonemang kring diskussioner
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • känna till olika miljömärken/symboler
 • förstå sambandet mellan mat och hälsa och miljö
 • arbeta enskilt och tillsammans med en kamrat

Uppgifter

Matriser

Hkk
Kunskapsmatris för HK åk 7- 9 i Grundsärskolan

Hem- och konsumentkunskap

Du är på väg att möta kunskapskraven
E
C
A
Planera och tillaga måltider
Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Teknisk utrustning
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Se samband mellan mat och hälsa
Eleven kan bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Vardagliga aktiviteter
Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett väl fungerande sätt.
Konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil
Eleven kan bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: