Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2018-06-08 11:20 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 3 Engelska
Det engelska språket finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

Mål:

Genom undervisningen i engelska övar vi på att:

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Det här säger läroplanen att undervisningen ska innehålla:

Kommunikationens innehåll

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

• Intressen, personer och platser.

• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Lyssna och läsa – reception

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

• Enkla instruktioner och beskrivningar.

• Olika former av enkla samtal och dialoger.

• Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

• Sånger, ramsor, dikter och sagor.

• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Enkla presentationer.

• Enkla beskrivningar och meddelanden.

• Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:

Läsa/Skriva:

Arbetsboken Small Steps 1, Textboken Magic 3 mm

Lyssna/Titta:

Filmer/serier som Muzzy, The Game mm

Tala:

Vi övar på att hälsa, berätta för varandra om vardagliga saker, ställa frågor och svara osv.

Vi arbetar i par, mindre grupp och helklass.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: