Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blekinge

Skapad 2018-06-10 19:44 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I det här arbetet kommer du att få lära dig om vår stad och om vårt landskap. Vi kommer att prata om varför människor flyttar till olika ställen.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska få förutsättning att förstå varför människor bosatt sig på vissa platser, varför de har flyttat, varför vissa områden är glesbefolkade och vad som är typiskt för just den plats där vi bor.

Undervisning/arbetssätt

Vi undersöker vår närmiljö genom att söka fakta om vår stad, och vårt landskap, på olika sätt. Vi besöker några betydelsefulla platser i vår stad. Vi pratar om olika begrepp som hör ihop med staden t ex stad, tätort, centrum, torg, landsbygd, handelsplats, köpcentrum och utkanten av staden.

Vi kommer att inhämta kunskaper genom att läsa olika texter, studera kartan, göra studiebesök, gå på stadsvandring, titta på film, diskutera och resonera kring ämnet, skriva texter samt berätta muntligt för varandra.

Kommer att bedöma/dokumentation

 • Hur du kan använda kartan för att ta reda var olika platser heter och ligger, och hur du med hjälp av kartan kan undersöka hur de ligger i förhållande till varandra.
 • Om du använder några viktiga geografiska begrepp.
 • Hur du kan diskutera och resonera kring var människor bor, varför man flyttar och vad naturens resurser har för inverkan på val av boplats.
 • Om du kan berätta lite grand om vår stad, Karlshamn, och vad som finns i vår närhet, i vårt landskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

SO
Kunskapskraven i SO år 3

Kunskapskrav år 3

Behöver stöd för att nå kunskapskravet
Når kunskapskravet
Når kunskapskravet och ännu längre
Du kan beskriva hur naturen och miljön nära dig kan påverka var människor bor och arbetar.
Du vet vad man kan få hjälp med i samhället. Du ger exempel på jobb och företag som finns där du bor.
Du kan beskriva varför människor flyttar. Du ger exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
Du kan söka information om samhället och naturen med hjälp av att göra enkla intervjuer, observationer och mätningar. Du visar på ett enkelt och tydligt sätt vad du har kommit fram till.
Du kan göra enkla undersökningar av omvärlden. Du använder karta, jordglob, väderstreck och ord som beskriver var saker är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: