Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardags teknik

Skapad 2018-06-11 09:54 i _Gemensamt i Halmstad Halmstad
Grundskola 4 Teknik
Spaning på teknik

Innehåll

Undervisning

Under tekniktemat kommer du att få titta närmare på hur en ingenjör arbetar genom att vi lär oss om teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösning och konstruktion. Du kommer att bland annat få testa på att vidareutveckla mobiltelefonen och säkra hemmet.

Vi kommer att titta på serien Teknikspanarna som med sin serie inspirerar och leder in eleverna i teknikens värld. Eleverna får lära sig att teknik kan vara allt från den enkla uppfinningen galgen i gaderoben till en den moderna mjölkgårdens avancerade datasystem.

Som elev kommer du att få dokumentera ditt arbete på olika sätt genom de olika uppdrag du får utav teknikspanarna där du ritar och skriver ner dina förslag till utveckling eller lösningar till problem.

Du kommer bland annat att få tillverka pappersflygplan där du ska pröva dig fram för att flygplanen ska klara av olika egenskaper som tung last, snabbflygande och lång-flygande plan.

Eleverna kommer att träffa på ord som ingenjör, arkitekt, designer under temat, vi kommer även titta närmare på människor som varit delaktiga på olika sätt i utvecklingen av olika uppfinningar som lett fram till dagen tekniska samhälle.

Eleverna kommer att titta på historiska porträtt utav Lars-Magnus Ericsson, grundaren av LM Ericsson AB, Isac Rosen uppfinnare av garnmataren, Bröderna Wright flygplansutvecklare och de första som genomförde en kontrollerad flygning och August Stenman grundare av ASSA och utvecklare av de moderna låsanordningarna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik år 4-6

Beskriva och förklara - vardagliga lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Utveckla
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Konstruera
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Bidra till arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Resonemang kring utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: