Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram, tabeller och lägesmått VT-18

Skapad 2018-06-11 11:11 i Alsike skola Knivsta
Här i detta kapitel ska ni arbeta med diagram, avläsa och tolka diagram, hur man kan ljuga med statistik. Ni ska få lära er att använda olika sorters diagram. Kapitlet innehåller även olika lägesmått som typvärde och medelvärde. Sist i kapitlet kommer sannolikhet..
Grundskola 5 Matematik
Detta arbetsområde handlar om diagram och lägesmått. Du ska få lära dig hur man avläser, tolkar och ritar olika sorters diagram. Du kommer också få lära dig hur man räknar ut typvärde, median och medelvärde.

Innehåll

 Innehåll

 • Avläsa, tolka och rita olika diagram.
 • Räkna ut typvärde, median och medelvärde..

Arbetsmetod

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar  
 • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp. 
 • Göra diagnoser

Bedömning

Jag kommer bedöma att du behärskar de olika delarna inom kapitlet genom dialog, din aktivitet i grupp- och enskilda uppgifter, diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Diagram, tabeller och lägesmått vt-18

Statistik år 5

På gång
Ok
Bra
Läsa av och tolka olika diagram
Du kan med hjälp läsa av och tolka diagram på ett enkelt sätt.
Du kan läsa av och tolka diagram på ett enkelt sätt.
Du kan läsa av och tolka diagram på ett utvecklat sätt genom att dra egna slutsatser.
Rita och redovisa fakta i ett diagram utifrån en frekvenstabell
Du kan med hjälp samla in data samt rita och redovisa datan i ett diagram på ett enkelt sätt.
Du kan samla in data samt rita och redovisa datan i ett diagram på ett funktionellt sätt.
Du kan samla in data samt rita och redovisa datan i ett diagram på ett utvecklat sätt.
Räkna ut medelvärde
Du kan med hjälp ställa upp och beräkna medelvärde på ett enkelt sätt.
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett enkelt sätt.
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett utvecklat sätt.
Räkna ut typvärde
Du kan med hjälp tala om vilket som är typvärdet.
Du kan tala om vilket som är typvärdet.
Räkna ut median
Du kan med hjälp tala om/beräkna medianen.
Du kan ställa upp och beräkna medianen på ett enkelt sätt.
Du kan ställa upp och beräkna medianen på ett utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: