Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och Valet 2018

Skapad 2018-06-11 15:05 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
demokrati med utgång från PULS Samhällskunskap
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad är demokrati? Hur fungerar en demokrati? Hur kommer valet i september att gå till? Hur visar man vad man tycker och tänker i en demokrati?

Innehåll

Innehåll

Arbetsområdet  kommer att ta upp följande

 • vad demokrati är
 • hur demokratiska beslut går till
 • hur ett klassråd och elevråd är demokratiska
 • valet 2018
 • de olika politiska partierna och partiledare

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under veckorna 36-38.

Vad ska vi lära oss

vad en demokrati innebär och vad vi som demokratiska medborgare har för rättigheter och skyldigheter

Vi kommer att jobba med följande förmågor

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 Hämtade från Läroplanen Lgr11 sidan 221

Ord och begrepp

demokrati, diktatur, direkt demokrati, representativ demokrati, rösträtt, ordförande, sekreterare, justerare, protokoll, talarlista, kommun, kommunfullmäktige, regering, riksdag, statsminister, val vart 4:e år, 4 %-gräns, talman, motion, proposition, votering, utskott, 

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar i helklass
 • läsa faktatexter
 • enskilt arbete i arbetshäfte 
 • se faktafilm från Sli.se
 • gemensamma diskussioner i helklass eller mindre grupper
 • korta läxor i form av förarbete och efterarbete
 • uppdrag i elevspel.se

Så får eleverna visa sina kunskaper

 • genom att delta aktivt i det dagliga arbetet på lektionerna såväl skriftligt och muntligt som aktivt lyssnande
 • muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: