Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt -18

Skapad 2018-06-11 16:12 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 Engelska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- se "Kopplingar till läroplan - Syfte"

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Du kommer arbetat med att lära dig enkla ord på engelska utifrån områdena namn, familj, mat, djur, skola, vecka, färger, frukter, kläder och kropp. Du kommer även arbetat med att förstå enkel talad engelska utifrån serien “Pick a colour” och “Muzzy”. Du kommer pratat enkel engelska utifrån områdena namn, familj, mat, djur, skola, vecka, färger, frukter, kläder och kropp. Du kommer sjungit enkla sånger på engelska.

 

Undervisningsformer

- läsa olika och enkla engelska texter

- lyssna på olika texter

- se enkla engelska filmer

- dialogövningar

- sjunga engelska sånger

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

- se "Kopplingar till läroplanen - Kunskapskrav"

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen  kommer att bedöma dina förmågor genom observationer i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: