Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2018-06-12 14:50 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Vi kommer att möta Sally och Kurre som hjälper oss igenom matematikensvärld.
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om klockan, multiplikation med tabell 0,1,2,5 och 10, uppställningar vid addition och subtraktion. Huvudräkning och problemlösning är viktiga områden som du kommer att arbeta med.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, till exempel vid problemlösningar. 

- föra och följa matematiska resonemang, till exempel vid samarbete, gemensamma genomgångar.

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, till exempel addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder till exempel utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar på whiteboard
 • diskussion hur uppgifter kan lösas, enskilt och i grupp
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat
 • färdighetsträna med extra arbetsblad

Så här kommer du att bli bedömd:

Du deltar i diskussioner och är aktiv på genomgångar.

Avstämning med AG-tester.

Matriser

Ma
Matematik åk 2

Rubrik 1

Nivå 1
Du är på väg mot godtagbara kunskaper.
Nivå 2
Du har godtagbara kunskaper.
Nivå 3
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Hundratal, tiotal och ental
Positionssystemet med hundratal, tiotal och ental.
 • Ma  1-3
Du är osäker på vad som är hundratal, tiotal och ental.
Du är säker på hundratal, tiotal och ental.
Huvudräkning
Addition och subtraktion
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan med stöd räkna ut enkla uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-100.
Du kan till viss del självständigt räkna ut enkla uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-100.
Du kan självständigt räkna ut enkla uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-100.
Algoritm
Addition
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av algoritm (uppställning) inom talområdet 0-100 utan minnessiffran.
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av algoritm (uppställning) inom talområdet 0-100, men är osäker på minnessiffran.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av algoritm (uppställning) inom talområdet 0-100 och använder minnessiffran på rätt sätt.
Algoritm
Subtraktion
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av algoritm (uppställning) inom talområdet 0-100 utan växling.
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av algoritm (uppställning) inom talområdet 0-100, men är osäker på växling.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av algoritm (uppställning) inom talområdet 0-100 och växlar på rätt sätt.
Multiplikation
 • Ma   3
Du kan med stöd räkna ut tabellerna 0, 1, 2, 5 och 10 produkter. Du kan med bildstöd räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan räkna ut tabellerna 0, 1, 2, 5 och 10 produkter. Du kan med bildstöd och utan räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan med säkerhet räkna ut tabellerna 0, 1, 2, 5 och 10 produkter, samt rabbla tabellernas produkter. Du kan utan bildstöd räkna ut enkla multiplikationer ut tabellerna 0, 1, 2, 5 och 10.
Klockan
 • Ma   3
Du kan hel- och halvtimmar och är på väg att lära dig kvart i och kvart över.
Du kan hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över och på väg att lära dig tjugo i och tjugo över.
Du kan hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över, samt tjugo i och tjugo över. Du kan räkna ut tidsskillnader mellan två olika klockslag.
Problemlösning
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan med hjälp välja strategier för att lösa ett problem.
Du kan självständigt välja strategier för att lösa ett problem.
Du kan självständigt välja strategier för att lösa ett problem. Du kan även diskutera och argumentera för vald strategi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: