Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2018-06-12 15:42 i Upptäckarna ULNA Förskolor
Förskola
Efter en observationsperiod har vi valt att jobba med tema Vatten eftersom flertalet av barnen har visat stort intresse för vatten. Vatten finns i olika former som is, snö, dimma och ånga. Vi jobbar med vatten både utomhus och inomhus och utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i dess alla olika former. Arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. 

Våra metoder

Genom att experimentera på ett lekfullt sätt och vistas i skogen ger vi barnen möjlighet att utöka sina kunskaper kring fenomenet vatten. 

Våra experiment kommer att handla om:
densitet, vatten i olika former (Fast, flytande, gas), volym.

Material och metoder från friluftsskolor: vattnets kretslopp, isvett och användning av livlina vid sjö. 

kontinuerligt reflektion tillsammans med barnen och pedagoger efter varje avslutat aktivitet.  
Utvärdering

Vi kommer att utvärdera vid slutet av terminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: