Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 5A

Skapad 2018-06-12 15:54 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi jobbar med tre olika delar i teknik i åk 5. kommunicera konstruera planera och göra enkla skisser
Grundskola 4 – 6 Teknik
Morse- och teckenalfabetet för att kommunicera, bygga broar för att konstruera och en idé till en robot för att fundera under våra lektioner i teknik.

Innehåll

Vi pratar om behov av att kommunicera och vad morse- eller teckenalfabetet kan hjälpa oss människor med. 

Vi tittar på film om Abb och pratar om olika robotar i industrin och sedan får eleverna rita sin egen ritning på en robot som ska utföra olika uppgifter. 

Eleverna i åk 5 får i tvärgrupper konstruera en så hållbar konstruktion de kan i form av en bro. Vi har teori om material och olika byggtekniker, lär oss om fackverk samt konstruerar en bro i grupper. Efter det testas bron. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: