Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A vt -18

Skapad 2018-06-12 16:28 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

-se "Kopplingar till läroplanen - Syfte"

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Du kommer att tala, lyssna och samtala om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Du kommer även att arbeta med lässtrategier, samt flyt i din läsning. Du kommer att arbeta med stor/liten bokstav, skiljetecken (punkt, frågetecken), vissa stavningsregler (e-ä, o-å, dubbelteckning, j-ljudet), samt skriva olika texter. Du kommer även att träna handstil. Du kommer att arbeta med tankekartor. Du kommer även att lyssna och återberätta berättelser både muntliga och skriftliga.

 

 Arbetsformer

- se filmer 

- lyssna och läsa olika texter, samt återberätta innehållet i texterna

- samtala om texter 

- skriva faktatexter och berättande texter

- övningar med att stava vanligt förekommande ord

- övningar med skiljetecken

- berätta i grupp

- handstilsövningar 

 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:

- se "Kopplingar till läroplanen - Kunskapskrav"

 

Hur ska det bedömas:

Pedagogen  kommer att bedöma dina förmågor genom observationer i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: