Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof, NO, vt åk3

Skapad 2018-06-12 19:30 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)

I NO ska du få uppleva, undersöka och upptäcka din omvärld på olika sätt!

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Berätta något om vad ljud är och hur du upplever ljud.
 • Berätta om vattnets olika former och övergångar mellan formerna.
 • Separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Kunna ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
 • Kunna beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
 • Kunna dokumentera en undersökning på något sätt och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.
 • Kunna använda några specifika NO-begrepp i samtal, ex. vibrationer, ljudvågor, ljudstyrka, tonhöjd, högt, lågt, starkt, svagt, hastighet, fast, flytande, gas, avdunstning, kokning, kondensering, stelning, smältning, molekyler, atomer, väte, syre, hypotes, resultat, slutsats.

 

Hur ska jag lära mig?

 • Praktiska undersökningar med olika material.
 • Se på film.
 • Samtal och diskussioner kring våra undersökningar.
 • Dokumentera i bild och text.

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du ska kunna

 • Berätta minst tre saker som du har lärt dig om ljud, t ex via "exit ticket".
 • Benämna vattnets olika former.
 • Berätta om vattnets övergångar mellan formerna.
 • Visa att du kan separera lösningar och blandningar i praktiskt arbete med hjälp av t ex filtrering och avdunstning.
 • Ställa en hypotes till en undersökning.
 • Beskriva resultatet till en undersökning.
 • Dokumentera en undersökning i bild och/eller text.
 • Använda din dokumentation i samtal.
 • Använda några begrepp i text eller samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Sof, NO, åk3, vt18

Du som elev ska kunna:

Basnivå
Utmaning
berätta något om ljud.
Du kan berätta om ljud på ett enkelt sätt.
Du kan berätta om ljud på ett mer utförligt sätt där du använder flera begrepp som är kopplade till ljud, t ex ljudstyrka, tonhöjd, ljudvågor, vibrationer.
ge exempel på egenskaper hos vatten
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets olika former, t ex fast, flytande och gas.
Du kan berätta lite mer om vattnets former och övergångar och då använda flera begrepp såsom t ex avdunstning och kondensering.
separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan tillsammans i grupp utföra undersökningar med lösningar och blandningar där du arbetar med filtrering eller avdunstning.
Du kan även beskriva vad som skiljer lösningar och blandningar åt samt se samband mellan dessa och filtrering/avdunstning.
ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
Du kan ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
Du kan ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända. Du kan även berätta lite om varför du tror som du gör.
beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
Du kan med stöd av vuxen eller kamrat kortfattat beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
Du kan mer självständigt och mer utförligt beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
dokumentera en undersökning på något sätt, t ex i bild, och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.
Du kan dokumentera en undersökning på ett enkelt sätt, t ex i text eller bild.
Du kan dokumentera en undersökning på olika sätt, t ex i text och bild och använder dig då av olika NO-begrepp som vi arbetat med.
använda din dokumentation i samtal
Du kan svara på frågor till en undersökning genom att titta efter i din dokumentation.
Du kan använda din dokumentation för att beskriva vad du gjort och upptäckt till en undersökning. Du kan vara delaktig i att dra slutsatser utifrån din dokumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: