Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren i naturbruket

Skapad 2018-06-13 11:12 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Djur
Under kursen kommer du lära dig om olika djurslag. Du skall utveckla din förmåga att sköta djur, anläggningar och redskap och dagliga rutiner. I undervisningen ingår grundläggande om foder, utfodring,foderhantering, smittskydd i stallarna, djurs önskan att bete sig, lagar som har betydelse för både djuren och människorna som sköter dem.

Innehåll

Undervisning - Genomförande

Koöversikt  De vanliga raserna i en mjölkkobesättningen

Rekrytering av mjölkkor,  vilka egenskaper är viktiga att titta på?

Fodrets kvalitet, Fodermedlens användbarhet , Bearbetning av kraftfoder, Hullbedömning av mjölkkor, suggor och tackor

Fodersmältningskanaler, Lämpliga fodermängder till olika djurslag. Uppskatta fodermängder, Foderhygien, Gödsel

Grovfodrets uppgifter

Utfodringsteknik

Hur vill Lantbruksdjuren bete sig och vilka konsekvenser medför det i hur stallet ska vara utformat?

Sjukdomar och hygien Hur bryter man smittvägar?

Rutinpass med Dagliga rutiner   Övningspass med etisk och säker hantering av djur mm. 

 

Bedömning - av lektionsdelen sker med hjälp av Diskussioner, Arbetsuppgifter av olika slag, Redovisningar, Test, Bedömning av den praktiska delen görs under rutinpass, övningar och APL- Arbetsplatsförlagt lärande. Eleverna får möjlighet att sköta vissa rutinuppgifter självständigt för att visa sina färdigheter och kunskaper.

 .

 

Matriser

Dju
Djuren i naturbruket

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Ny aspekt
Eleven redogör översiktligt för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden.
Eleven redogör utförligt för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden.
Aspekt 1
Eleven redogör översiktligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
Eleven redogör utförligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
Ny aspekt
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Ny aspekt

Dju
Djuren i naturbruket

Nivå 1
Betyget A Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet. Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Nivå 2
Betyget C Eleven redogör utförligt för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden. Dessutom redogör eleven utförligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet. Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Nivå 3
Betyget E Eleven redogör översiktligt för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden. Dessutom redogör eleven översiktligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet. Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Aspekt 1
Djuren i naturbruket Djurslag inom naturbruket, olika djurslags ursprung samt domesticering av djur. Djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för den biologiska mångfalden. Djurens användningsområden för produktion, inom sport samt för miljö och livskvalitet. Produkter och tjänster från djur. Djurens ekonomiska betydelse inom naturbruket. Fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
Arbetsuppgifter Hantering av naturbrukets djur med utgångspunkt i djurens behov och i etiska ställningstaganden. Utfodring och foderhantering med adekvat teknisk utrustning. Hantering av strömedel och gödsel med adekvat teknisk utrustning och med utgångspunkt från djurens behov och miljölagstiftning.
Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med djur. Djurskyddslagstiftning som rör djuren i naturbruket. Miljölagstiftning i samband med djurhållning och gödselhantering. Livsmedelslagstiftning som reglerar produktion av livsmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: