Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Väst 2018/2019

Skapad 2018-06-13 13:50 i I Ur och Skur Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Vi vill att barnen ska få vistas ute i naturen och uppleva växter och djur i sin rätta miljö. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga genom att använda de matematiska begreppen.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi ska jobba mer med pedagogisk dokumentation. Barnen ska bli delaktiga och reflektera kring dokumentationen för att den ska bli pedagogisk.

Vi vill jobba med matematik.

Jobba vidare med kompisrelationer.

Formulering av syfte

Vi vill att barnen ska få vistas ute i naturen och uppleva växter och djur i sin rätta miljö. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga genom att använda de matematiska begreppen. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Grupputvecklingssamtal då vi berättar och samtalar med vårdnadshavarna om våra mål i projektet. 

Fixardag

Dokumentation av verksamheten i bloggen/lärlogg.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi vill ha ett tillåtande klimat när det gäller material. Barnen ska uppmuntras att hämta och använda vårt material.

Vi vill bedriva vår verksamhet, inte bara på gården, utan även ute i vår närmiljö. Vi kan ta oss till stranden, skogen, stan och olika områden som barnen är intresserade av. Vi kan besöka olika typer av byggen och byggnader.

Barnen ställs inför frågor och utmaningar i naturen vilket gör den till en lärandemiljö. 

Naturmaterialet lockar barnen till att bygga och konstruera. 

Vi vill arbeta med konstruktion tillsammans med barnen. Vi ska utveckla barnens lärmiljöer inomhus och på gården. Vi kommer att använda olika typer av material, tex Lego, Duplo, lera, magnetmaterial.

På gården bygger vi olika miljöer tillsammans med barnen. Vi skapar en miljö på gården som kallas 9:an och där ska vi ha matematik fokus tex vågar. Barnen har varit med och tänkt vad det skulle vara tex hotell, restaurang, cafe.

Arbetssätt, organisation och struktur

 

 Vi reflekterar tillsammans med barnen i olika situationer. Vi ska lyssna på barnen och deras frågor för att komma vidare i projektet. Vi gör en återkoppling med barnen för att se om en progression har skett. 

Vi vill få barnen känna trygghet i närmiljön i naturen genom att ofta vistas i den. Grupplek och social samvaro är en stor del av vår verksamhet. Mindre stress och bättre koncentrationsförmåga. Vi vill vara medundersökande för att utmana barnen i det dom är intresserade av. Vi vill ge barnen en god känsla för naturen. Förmågan att vara tillsammans med de andra barnen och med oss är viktig i vår verksamhet. Vi delar barngruppen i olika storlekar och konstellationer beroende på vad vi har för mål med utflykten. Vi försöker att använda olika delar av gården för att grupperna ska bli mindre. 

 

Kompetensutveckling

Vi gör en kartläggning över personalens kompetenser.

Vi har processgrupp tillsammans med Slättens förskola där vi diskuterar olika aktuella områden.

Vi har varit på studiebesök i Vinslöv på en förskola. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen leker många olika typer av lekar och håller på med aktiviteter som vi försökt kartlägga för att hitta ett gemensamt projekt för detta året. Något vi sett som är gemensamt för de allra flesta är att de bygger och konstruerar. Vi har material inne som dom använder flitigt såsom Lego, Duplo, klossar, Kapla och PlusPlus bla. När vi är ute gillar dom att bygga med material vi har på gården, allt från brädor till sand. Vi har också märkt att flera av de äldre barnen söker utmaningar på vår gård. Många har ju gått på I Ur och Skur sedan de var ett år och känner till allt material alltför väl. Vi har frågat barnen vad de vill att vi ska bygga och vi har fått många förslag. Barnen ska få vara med och skapa nya lekredskap och leksaker till vår gård och vår innemiljö.

 

Formulera mål

Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Det betyder för oss att vi vill att barnen ska respektera den som pratar och lyssna färdigt på varandra och utveckla varandras idéer och tankar. Vi vill skapa möjligheter för alla barn att komma till tals i gruppen.

 

Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Det betyder för oss vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för läge, form och mätning, detta gör vi genom att bygga och konstruera utomhus och inne. Vi pratar om de matematiska begreppen som är kopplade till läge, form och mätning så de blir användbara i barnens lek.

 

Mål från läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Det betyder för oss vi vill inkludera barnen i byggprojekt på gården ,i skogen och inomhus. Vi vill erbjuda många olika typer av material.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: