Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 Ämnesplanering Lackarebäcksskolan 2018-2019

Skapad 2018-06-13 13:52 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Matematik åk 2 2017-2018
Grundskola 2 Matematik
Matematik

Innehåll

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • addition och subtraktion i talområdet 0-1000 med och utan tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning
 • multiplikation 
 • division och tal i bråkform
 • klockan
 • problemlösning
 • geometri och mätning
 • rimlighet och skriftlig räknemetod

 

Så här kommer vi att arbeta

 • gemensamma genomgångar och samtal
 • enskilt och i grupp
 • teoretiskt och laborativt
 • huvudräkning
 • uppställning (algoritm)
 • problemlösning

Det här kommer vi att bedöma:

 

 

 

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: