Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering, NO, Lackarebäcksskolan, åk 2, 2018-2019

Skapad 2018-06-13 14:01 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
NO - rymden, vatten, luft, olika material, åk 2, 2015-2016
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Rymden, vatten, luft och olika material

Innehåll

Syfte

Vi ska arbeta med rymden, vatten, luft och olika material för att du ska utveckla din förmåga att:

* använda kunskaper i fysik, biologi och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor inom ämnena
* genomföra undersökningar i fysik, biologi och kemi
* använda fysikens, biologins och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband inom ämnena

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Rymden: Läsa faktatexter och se filmer - sammanfatta det viktigaste samt göra bilder som förtydligar texter.

Luft: Visa på luftens olika egenskaper med hjälp av experiment.

Vatten: Visa på vattnets olika former med hjälp av experiment. Göra olika lösningar och blandningar.

Material: Sortera och undersöka olika material.

 

Så här kommer vi att arbeta

* Enskilt och i grupp
* Undersökningar och laborationer
* Skapande 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Hur du kan:

-Visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

-Ge exempel på egenskaper hos vatten och luft.

-Visa vattnets olika former.

-Sortera några föremål utifrån olika egenskaper.

-Separera lösningar och blandningar med enkla metoder.

-Samtala om skönlitteratur och myter som handlar om naturen och människan. 

 

 

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: