Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO år 6. Kap 1, Universum

Skapad 2018-06-13 14:15 i Bergagårdsskolan Öckerö
Till boken "Koll på NO" kap 1 år 6 samt lite extra om teknik.
Grundskola 6 Teknik Fysik
Kan en stjärna slockna? Vad är en satellit? Är ett stjärnfall verkligen en fallande stjärna? Vad är ett skottår?

Innehåll

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du:

 • Veta vad en stjärnbild är
 • Känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna
 • Kunna förklara hur det blir dag och natt
 • Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem
 • Kunna ge exempel på några himlakroppar i universum
 • Kunna berätta om stjärnors utveckling
 • kunna förklara varför vi har olika årstider
 • Kunna förklara vad en månad är
 • Kunna ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr
 • Veta vad satelliter är och vad de används till
 • Kunna berätta om människans strävan att komma upp i rymden
 • Ha byggt en farkost som kan landa med ömtålig last, tex ett ägg som kastas från taket och landar mjukt.
 • Veta något om hur rymdforskning påverkat samhällsutvecklingen
 • Kunna dokumentera med skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och mått

 

Vad kan du om universum? Testa dig på datorn!

 

https://www.youtube.com/watch?v=WgHmqv_-UbQ&t=58s

Uppgifter

 • Observera månen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Fysik och teknik ht 2018

Fysik

E
C
A
Begrepp
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Du känner till något om hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Du vet även lite om hur vi kan få dag och natt, årstider och hur vi räknar tid. Du kan namnet på minst 3 planeter. Du känner till att det finns olika slags himlakroppar och vad stjärnbilder är. Du känner till att man förr trodde att jorden var i centrum. Du känner till något om hur man kan mäta tid. .
Du vet ganska väl hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra och hur detta ger dag och natt, årstider och hur vi räknar tid. Du kan namnet på planeterna i vårt solsystem. Du kan beskriva himlakroppar som komet, asteroid och meteor. Du vet även hur man mäter avstånd i rymden. Du kan namnet och utseendet på minst 3 stjärnbilder. Du vet skillnaden på en heliocentrisk och geocentrisk världsbild. Du vet att det finns flera sätt att mäta tid och kan något om hur man gjorde både förr och nu. Du känner till vad ett skottår är.
Du vet hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra och hur detta ger dag och natt, årstider och hur vi räknar tid. Du kan namnet på planeterna i vårt solsystem. Du kan beskriva himlakroppar som komet, asteroid, meteor, svarta hål. Du vet även hur man mäter avstånd i rymden och har hört talas om mörk materia, sambandet mellan gravitation och tid samt relativitetsteorin. Du kan namnet och utseendet på minst 5 stjärnbilder. Du vet skillnaden på en heliocentrisk och geocentrisk världsbild och känner till teorin om Big bang och något om Galileo Galileis liv. Du kan beskriva vad en supernova, neutronstjärna och nebulosa är. Du vet att det finns flera sätt att mäta tid och kan flera exempel på hur man gjorde både förr och nu. Du kan även berätta något om utvecklingen av tidmätning. Du kan beskriva vad ett skottår är.
Kommunicera
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Du kan med hjälp av frågor välja ut fakta ur enkla texter och sedan skriva egna texter om detta.
Du kan söka och välja ut viktig fakta ur olika texter och sedan sammanställa fungerande egna texter. Du kan även värdera information innan du tar ställning.
Du kan söka och välja ut viktig fakta ur texter och sedan sammanställa egna texter som innehåller frågeställningar. Du kan även värdera information innan du tar ställning och motivera dina val.
Egna undersökningar
Genomföra systematiska undersökningar i fysik. Arbetsblad
Du kan använda ett observationsprotokoll för att ungefär pricka in månens position på kvällshimlen under några dagars observation. Du kan rita hur månen ser ut så att man förstår att utseendet förändras. Du kan genomföra ett experiment med en pendel där man tar försöker ta reda på vad som avgör pendeltiden.
Du kan använda ett observationsprotokoll för att pricka in månens position på kvällshimlen under några dagars observation. Du kan rita hur månen ser ut så att man ser hur utseendet förändras. Du kan genomföra ett experiment med en pendel där du tar reda på vad som avgör pendeltiden.
Du kan använda ett observationsprotokoll för att pricka in månens position på kvällshimlen under några dagars observation. Du kan rita hur månen ser ut så att man ser hur det förändras. Du kan genomföra ett experiment med en pendel där du tar reda på vad som avgör pendeltiden. Du kan ge relevanta förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Naturvetenskapliga upptäckter
Denna förmåga kan som mest bli godkänd
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Teknik

E
C
A
Lösa problem med teknik
Äggfarkost. Konstruera en farkost som kan rädda ett ägg från att krossas om det kastas från hög höjd.
Du kan rita en enkel skiss med förklarande ord där du beskriver din ide för en konstruktion. Du kan konstruera något av enkla material som mer eller mindre liknar din skiss.
Du kan rita en skiss med förklarande ord där du beskriver din ide för en konstruktion. Du kan konstruera något som liknar din skiss.
Du kan rita en skiss med förklarande ord och utvecklad text där du beskriver din ide för en konstruktion. Skissen innehåller mått och är skalenlig. Du kan konstruera något som mycket väl överensstämmer med din skiss.
Drivkrafter och konsekvenser
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Du kan berätta något om hur satelliter har förändrat vardagen för individer och samhället.
Du kan berätta hur satelliter har förändrat vardagen för individer och samhället. Du kan beskriva några fördelar och nackdelar med utvecklingen.
Du kan berätta hur satelliter har förändrat vardagen för individer och samhället. Du kan beskriva några fördelar och nackdelar med utvecklingen och motivera satsningar på rymdforskning med egna ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: