Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering - Matematik, Lackarebäcksskolan, åk 2 2018-2019

Skapad 2018-06-13 14:24 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Matematik, årskurs 2, läsåret 2015/2016
Grundskola 2 Matematik
Matematik

Innehåll

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • addition och subtraktion i talområdet 0-1000 utan och med tiotalsövergång
 • multiplikation och division
 • tid
 • mäta volym, vikt, längd
 • bråk
 • symmetri
 • ekvationer
 • diagram
 • geometri
 • lösa problem 

Så här kommer vi att arbeta

 • gemensamma genomgångar och samtal
 • enskilt och i grupp
 • teoretiskt och laborativt
 • huvudräkning
 • uppställning (algoritm)
 • problemlösning

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 

Hur du använder addition och subtraktion i talområdet 0-1000 utan och med tiotalsövergång.

Hur du löser enkla matematiska problem.

Hur du använder mattespråk i dina lösningar och visar hur du tänker med en bild.

Din taluppfattning 0-1000. Hur du kan dela upp talen på olika sätt och hur du kan storleksordna talen samt din förståelse för tallinjen.

 

 

 

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: