Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa Sofiebergsskolan 2018

Skapad 2018-06-13 15:22 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Att röra sig ska vara kul! På Sofiebergsskolans idrottslektioner vill vi att eleven upplever rörelseglädje under våra aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmågan och att eleven får känna känslan av att lyckas både individuellt och tillsammans med andra. Vi finner lustfyllda vägar för att nå våra mål och låter elever både vara med och påverka och leda delar av innehållet. Vi vill att eleven få stärkt tilltro till sin kroppsliga förmåga genom att känna tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll:

Konkretiserade mål:

 • Du ska kunna delta i enklare lekar och spel samt utveckla spelförståelse.
 • Du ska kunna ta och följa instruktioner.
 • Du ska följa gemensamma regler
 • Du ska kunna samarbeta med andra elever.
 • Du ska behärska olika motoriska grundformer, såsom rulla/rotera, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa.
 • Du ska kunna röra dig i takt till musik och klara enklare danser
 • Du ska delta i vattenlekar som tränar att flyta och balansera vilket ska leda till simning i mag- och ryggläge.
 • Du ska delta i uteaktiviteter och känna till allemansrättens grunder.
 • Du ska kunna orientera dig efter enklare kartor i närmiljön.
 • Du ska delta i samtal och sätta ord på dina upplevelser kring ex. regler, samarbete, uppvärmning, avslappning, säkerhet och hygien.
 • Du ska självständigt sköta dusch och ombyte. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömning

Godtagbara kunskaper
Utmaning
Kommentarer till bedömning
Lekar och spel i samspel med andra.
 • Idh  1-3
Jag deltar i olika lekar och spel och kan till viss del följa instruktioner och regler. Jag kan ofta samarbeta med olika kamrater. Jag behöver ibland hjälp och stöd för att förstå varför regler finns och vad som händer när man inte följer dem.
Jag deltar i olika lekar och spel och kan till stor del följa instruktioner och regler. Jag kan samarbeta med olika kamrater. Jag påverkar ofta leken i positiv riktning genom att utveckla regler och hjälpa mina kompisar. Jag kan beskriva eller visa hur man ska göra för att inte skada sig själv eller andra i lekar,spel och idrotter.
Motorik/rörelse
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, klättra och moment med redskap. Jag försöker att utmana mina motoriska färdigheter.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, klättra och moment med redskap. Jag utmanar ofta mina motoriska färdigheter och kan ofta göra rörelserna med god kroppskontroll.
Dans och rörelse
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma rörelser till musik och deltar i enkla danser. Jag klarar av enklare danssteg
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma rörelser till musik och deltar i enkla danser. Jag kan också följa takt och rytm i mina rörelser till musik. Jag klarar flertalet danssteg såväl enkla som kombinerade och därmed åldersadekvat komplexa rörelse.
Vattenvana/simning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i lekar och rörelser i vatten. Jag försöker att flyta och simma.
Jag deltar i lekar och rörelser i vatten. Jag kan simma 25 meter och provar att simma både i mag- och ryggläge.
Friluftsliv & Uteaktiviteter
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i lekar och övningar utomhus och har viss kännedom om allemansrätten. Jag anpassar till viss del min klädsel efter vädret men behöver ibland bli påmind om detta.
Jag deltar aktivt i lekar och övningar utomhus och har viss kännedom om allemansrätten. Jag visar detta genom att jag tar hänsyn till naturen och reflekterar över detta när jag vistas ute i naturen. Jag anpassar min klädsel väl utefter väderlek.
Orientering
 • Idh  1-3
Jag har viss kunskap om karttecken, kartor och enkla orienteringsövningar. Jag behöver visst stöd för att kunna orientera mig med hjälp av karta.
Jag kan med god säkerhet orientera mig i närmiljön med hjälp av karta. Jag klarar av att passa in kartan och kan ta ut riktmärken på en karta.
Samtala och reflektera
Hur aktiviteten upplevs och med enkla ord kan förklara hur aktiviteten påverkar hälsan.
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i samtal kring upplevelser av olika idrottsaktiviteter genom att t ex svara enkelt på frågor. Jag kan också svara enkelt på frågor om hur aktivitet och hälsa hör ihop.
Jag deltar i samtal kring upplevelser av olika idrottsaktiviteter genom att själv komma med reflektioner, frågor, åsikter eller idéer. Jag kan ge konkreta exempel och på ett enkelt sätt förklara hur olika val påverkar t ex hälsan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: