Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsläxan "Pojken och Tigern och Tidsmaskinen"

Skapad 2018-06-13 15:41 i Mjälgaskolan Borlänge
Du får genom läsläxan följa med på en resa tillbaka i tiden. Vi lär känna Pojken, hans tiger och farfars uppfinning. Tack vare tidsmaskinen får vi uppleva äventyr i både tid och rum.
Grundskola 4 Svenska
Läsläxans "Pojken, Tigern och tidsmaskinen" lär oss att läsa med flyt och inlevelse. Här får vi också möta många nya ord och begrepp samt tillfälle att öva på att förstå och komma ihåg det vi läser.

Innehåll

Centralt innehåll

Du lär dig nya ord, nya begrepp och nya sammanhang.

Du övar på att läsa en text med flyt och inlevelse.

Du övar läsförståelse genom att läsa texten på ett sådant sätt att du ger dig själv "bilder". När du läser kopplar du texten till sådant som du upplevt själv, sådant du tidigare läst om eller sådant som du på något annat sätt tagit del av (kanske genom media eller hört någon annan berätta).

En sammanfattning av Innehållet och eventuella kopplingar skriver du ner i din skrivbok.

Sedan berättar du med egna ord skriftligen vad du läst om

Det här ska vi göra

För varje kapitel kommer du att få följa med i en fiktiv men historiskt förankrad händelse.

Vi diskuterar det som händer, våra reaktioner på innehållet och skapar oss en förståelse för det inträffade.

Du läser sedan hemma så du kan läsa texten med gott flyt och med inlevelse. Ha som mål när du övar hemma, att det ska kännas roligt att lyssna på när du läser.

Sedan funderar du på innehållet och svara skriftligt på det frågor du fått i läxa.

När vi sedan arbetar med läxan i skolan läser du för din lärare eller en klasskompis och sedan skriftligt sammanfattar innehålet.

Bedömning

Du läset texten med flyt.

Du påvisar läsförståelse och kan göra textkopplingar.

Du påvisar läsförståelse och förmåga att med egna ord sammanfatta en text som du läst.

Du visar att du i skrift kan följa den språkliga strukturen och att du kan använda regler för stavning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: