Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bok och bildsamtal

Skapad 2018-06-13 21:01 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
Bok och bildsamtal - delta i samtal kring olika texter

Innehåll

Syfte

Utveckla förmågan att tolka olika kommunikativa uttryck

Mål

Jag deltar i bok och bildsamtal

Innehåll

 • Delta i skapandet av egna sagor och texter
 • Delta i att läsa och lyssna på andras texter
 • Följa med i handlingen med hjälp av konkret material
 • Återberätta text med sekvensbilder

Bedömning

Jag deltar i samtalet.

Jag svarar på frågor om berättelsen.

Jag återberättar berättelsen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: