Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekträning i små grupper, Leklådor

Skapad 2018-06-14 07:12 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Förskola
Lekgruppens syfte är att ge de barn som behöver intensiv och anpassad träning i liten grupp. Med struktur och planering kan stödet utformas och utvecklas!

Innehåll

Bildresultat för kids playing clipart

Här kommer några tips från Sollentuna kommun:

Lekgruppens syfte är att ge de barn som behöver 
intensiv och anpassad träning i liten grupp. 
 
Var väl förberedd innan du/ni börjar. 
Var noga med att följ manuset, syftet är att barnen tränar på samspel, lekkoder, språk, turtagning och koncentration. Känner de igen gången kan de slappna av och blir på så sätt tryggare i att genomföra varje moment.

Lek minst två gånger i veckan. Låt varje grupp leka minst vid fyra tillfällen tillsammans. Gruppstorleken kan variera från ett till fyra barn. Är det ett barn som har stora svårigheter räcker det att leka med en pedagog första gångerna. 

Lyssna in och följ barnen, de visar när de vill börja utveckla leken. Går det för fort fram får man backa tillbaka. 

Var noga med att genomföra varje moment lugnt och ordentligt. Ge barnen tid, skynda inte på. 

Plocka undan tillsammans i början. Efter ett antal gånger kan barnen både ställa fram och plocka tillbaka djuraffären själva. Bra att de samarbetar. 

Variera barn i gruppen först när samspelet börjar fungera för de som har det svårast. 

Det är barnen som ska kommunicera med varandra. Ge dem tid att hitta orden. Stötta och bekräfta.

Lycka till!
 
 
 
 
 
 
Schema av bilder
Barnen behöver  kunna följa strukturen i lekgruppen. Vi har bilder för de olika momenten under lektiden. När ett moment är avslutat flyttar barnet bilden så att det tydliggörs att momentet är avslutat.
 
Ett alternativ är att skriva momenten med bokstäver i stället för att använda bilder
 
 
Två pedagoger tillsammans
När vi börjar med en ny lekgrupp så är vi två pedagoger som leker för att visa barnen hur en lek går till.

 

Superstruktur
Samma moment varje gång!
I arbete med lekgruppen är det viktigt att följa en tydlig struktur, där alla moment ska återkomma vid varje tillfälle som barnet deltar.
 
Momenten beskrivs steg för steg:

Samling

Sätt er i en ring.
Börja med en namnpresentation med boll: 
-jag heter……… vad heter du? Bollen rullar vidare till nästa som ska presentera sig. 

Förstärk och upprepa om det är svårt för barnet - jag heter Lisa (korrigera aldrig)

Genomgång av dagens bildschema. Placera bilderna på samma ställe varje gång.

Var noga med att flytta varje bild efter genomgånget moment.
Barnen kan turas om att flytta bilderna.

"Kom igång lek"

Vi börjar alltid med en kort lek som pedagogen leder. 
Det är viktigt att använda samma lek under många lekgruppstillfället
Exempel på lekar:
Hunden och benet
Gubben i lådan 
Släpp en liten fjäril genom grinden

Dansa min docka
Lilla Snigel
Denna ringen den ska vandra

Kims lek
“Namnlek”- Rulla boll fråga, vad heter du?

 

Leka djuraffär

Nu är det dags att ställ i ordning djuren, maten, koppel, kassar och burken med pengar. Ställ allt lika vid varje tillfälle.
Vid första tillfället är man två pedagoger som leker för att inleda och visa rolleken. Den ena pedagogen är expedit den andra är kund. 
 
Målet är att barnen kan turas om att leka i olika roller, men vissa barn behöver leka samma roll flera gånger innan de vågar byta. 
 
Exempel på dialog: 
- Hej!
+ Hej vilket djur vill du köpa? 
- Ja, jag vill köpa (välj ett djur).
+ Vill du köpa lite mat också?
- Ja tack!
+ Vill du ha rund mat eller fyrkantig?
- Rund tack
+ Behöver du ett koppel?
- Ja tack!
+ Vilket koppel vill du ha?
- Jag vill ha det blå kopplet, tack
+ Vilken kasse vill du ha 
- Den ………. kassen
- Hur mycket kostar det?
+ Det kostar…………….
- Tack så mycket!
+ Lycka till! 
Att det är pedagogerna som leker denna lek första gången är för att visa barnen hur en lek går till.

Leken är färdig och bilden för detta moment flyttas så att det blir tydligt för barnet att momentet är slut.

 

Äta frukt

Efter lekmomentet så är det dags för en fruktstund. 
 
En frukt kan smaka gott när man har återsamling eller lyssnar på en saga.

 

Återsamling

Vad har vi lekt?

Återberätta 
Här kan man även välja att rita det man har lekt. Något mer avancerat och det tar längre tid.
 
Saga kan läggas till när gruppen orkar ett moment till.

Alternativt är att man byter ut ”komma i gång leken” mot en saga. Man får känna sig för vad som passar gruppen bäst.
Samlas i en ring
Nu är det dags för ramsan som talar om att det är slut. Alltid samma ramsa! Innan ni lämnar rummet tar ni varandra i hand, tittar på varandra och säger hejdå!

Tillägg 
När barnen lärt sig ramsan, lägg då till att klappa samtidigt. Gå från grunden med att först lära barnen att klappa bara på knäna, sedan att klappa på knäna och sedan ihop med händerna. När de blivit säkra på det kan de klappa knä, ihop och i kors över bröstet. Då får vi in att korsa mittlinjen. 
Ge varje moment tid, början långsamt samtidigt som ni säger t.ex. knä-ihop ,knä-ihop. 

Flytta bild

 

Leksaker och material som tas fram 
vid lekgruppens träffar
 
Material att ha förberett för att leka djuraffär
 • Något att förvara materialet i.

 • Olika typer av djur t.ex. tre hundar, tre katter och tre kaniner gärna i olika storlekar och färger. (bra språklig stimulans, stor, liten brun och vit osv.). 

 • Djurmat, välj torrfoder för djur som har olika form t.ex. runda och fyrkantiga bitar. Förvara dem i två olika burkar. (bra språklig stimulans, rund, fyrkantig osv.). 

 • Små burkar att lägga maten i (för dem som handlar).

 • Koppel, ca fem band i olika färger. (plats eller tygband fungerar utmärkt). 

 • Pengar gärna sådana som ser riktiga ut. 

 • En låda eller liknande att förvara pengarna i.

 • En plånbok.

 • Små papperskassar.

 • Inplastade namnlappar att sätta på väggen. Det ska stå: samling, kom-i-gånglek, djuraffär, frukt, saga och avslutning.
Anpassa material och namnlappar utifrån lekar och övningar.
 

Förslag på andra lekar:

Affär
Konditori
Skoaffär
Leksaksaffär
 

 

Uppgifter

 • Leklådans innehåll

 • SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten om lekgrupper

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: