Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild vårterminen 18

Skapad 2018-06-14 09:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Under hösterminan har vi arbetat med teknikerna, lera, teckning, rutnät, skrapkartong, oljepastell, akryl och vattenfärg. Ni har gjort lerskulpturer, teckningar och arbetat med färger. Ni har fått presentera ert arbete, ge varandra feedback och arbetat med bildanalys.
Grundskola 4 – 5 Bild
..

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl

Förmåga att skapa bilder
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Förmåga att kommunicera med bilder
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att använda bilder för att presentera ett ämnesområde
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Förmåga att analysera bilder
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Förmåga att få reflektera över sitt eget bildarbete
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan du presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Förmåga att utvärdera ditt arbete
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Hur du arbetar med bildkomposition
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Hur du använder material, tekniker och verktyg
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: