Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma VT åk 1

Skapad 2018-06-14 11:03 i Edsta skola Hudiksvall
En bra planeringsmall som är användbar i alla ämnen i grundskolan. Kännetecknas av att det som vänder sig till eleven står överst.
Grundskola 1 Matematik
Vårterminens arbete.

Innehåll

Elevdel

.

Undervisning

 • UR-filmer Livet i mattelandet
 • Siffror och antal 0-10
 • Addition och subtraktion
 • Hälften och dubbelt
 • Använda tecknen större än och mindre än
 • Klockans hel- och halvtimmar
 • Upprepa mönster
 • Udda och jämna tal
 • Jämföra, uppskatta och mäta längd
 • Jämföra, uppskatta och mäta volym
 • Räkna med hela tiotal 10-100
 • Geometriska formerna
 • Ental och tiotal
 • Tallinjen
 • Öppna utsagor
 • Tabeller och stapeldiagram

Lgr11

 

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: