Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Ängen 1

Skapad 2018-06-15 08:44 i Stugsunds skola Söderhamn
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Inom detta område ska vi arbeta med trafiken.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle (Ur Lgr 11).

Undervisning

Du kommer att få:

- ta del av genomgångar

- se korta filmer

- samtala om samhällsfrågor

- arbeta med ord och begrepp

-redovisa en nyhet genom att vara "Veckans reporter"

- arbeta med drama och bild

- skriva texter

- delta i klassråd

Bedömning

Bedömningen kommer att finnas i nedanstående bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO Ängen 1

Kunskapskrav

 • SO   3   Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3   Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3   Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att samtala och diskutera.
Du deltar ibland i diskussioner om samhällsfrågor
Du deltar i diskussioner om samhällsfrågor genom att svara utförligt på direkta frågor och du kan uttrycka dina åsikter.
Du deltar aktivt i diskussioner om samhällsfrågor och uttrycker tydligt dina åsikter.
Förmågan att ta del av aktuell samhällsinformation.
Du har redovisat en aktuell nyhet genom att vara ”veckans reporter”.
När du har redovisat en aktuell nyhet genom att vara ”veckans reporter” har du visat att du har god förmåga att tolka och förstå nyheten.
När du har redovisat en aktuell nyhet genom att vara ”veckans reporter” har du visat att du har mycket god förmåga att tolka och förstå nyheten
Förmågan att samtala kring och ge exempel på barnens rättigheter.
Du har visat att du med hjälp kan ge exempel på barnens rättigheter.
Du har visat att du kan svara utförligt på frågor kring barnens rättigheter.
Du har visat att du resonerar kring samt aktivt deltar i diskussioner kring barnens rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: