Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4

Skapad 2018-06-15 09:02 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 4 Musik
Musiken är en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka utvecklingen av individers identitet.

Innehåll

Mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om musikens påverkan på individen samt de grundläggande kunskaperna i musikskapande.

Det här ska du lära dig

Få en förståelse för musikspråkets grunder så som noter, rytm och taktarter. 

Röst och hörselvård, Samt musikens byggstenar för att skapa musik inom olika genrer och kunskap om musikens del inom olika kulturer.

 

Så här ska vi arbeta

Genomgångar samt diskussioner kring olika musik genrer samt hur olika kulturer kan kopplas till olika uttrycksformer inom musiken. 

Rytmikövningar samt rytmer och toner i samverkan med sång.

Skapande av egna texter till olika musikstycken. 

Framförande av både färdiga samt egna skrivna texter i kombination med dans. 

 

Detta kommer att bedömas

Förståelsen för olika genrer inom musiken och deras koppling till olika kulturer. 

Förmågan att delta aktivt i framföranden samt i olika sångövningar och körsånger. 

Grundläggande förståelsen för musikaliska symboler och hur de används. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: