Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier Åk 5

Skapad 2018-06-15 11:08 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Eleverna får möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag.
Grundskola 5 Bild Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med medier, reklam och propaganda. - Vad är medier? - Hur påverkas vi av medier? - Hur urskiljer man budskap, avsändare och syfte i olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt? - Hur framställs könsroller i olika medier?

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

Läsa i Upptäck samhälle tillsammans och diskutera innehållet.

Arbeta med ett antal arbetsblad.

Diskussion kring skolverkets power point om bilder, propaganda och reklam. 

Producera en reklamfilm i grupp.

1. Medier: Upptäck samhälle s. 14-17. Arbetsblad s. 10 +11. Film: Studi-Massmedier. Är det sant? Tjejer och killar i media. Begreppsmaskinen

2. Nyhet: Upptäck samhälle s. 20-21 Arbetsblad s. 20+21. Film: Massmedier

3. Reklam: Upptäck samhälle s. 30-32. Arbetsblad s. 17. Film: Hur vet du det? Reklam. Speja på reklam.

4. Källkritik: Upptäck samhälle s. 32. Skolverkets uppgifter. Powerpoint skolverket. Hur vet du det?-filmer.

Visa vad du lärt dig

 

Delta i diskussionerna.

Visa i begreppsmaskinen att du förstår nya begrepp.

Slutuppgift: Resonera kring en medial samhällsfråga. Hur påverkas vi av medier? 

 

 

Bedömning

Bedömning sker i förhållande till kunskapskraven i  sh, sv, sva och bl 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: