Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och samhälle

Skapad 2018-06-15 13:03 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Religion och samhälle
Grundskola 7 – 9 Svenska Religionskunskap
Traditioner och värderingar som har uppstått i samband med religioner har påverkat, och påverkar fortfarande, de samhällen människorna lever idag. Tidigare påverkade kristendomen den politiska makten i Sverige genom Svenska Kyrkan vid till exempel lagstiftning. Då var kristendomen mer än en livsåskådning eftersom de religiösa företrädarna förutom religiös makt även hade politisk makt. Idag är Svenska kyrkan skild från staten. de olika religiösa shar religiösa samfunden i Sverige kan nu påverka politiken på samma sätt som fackföreningsrörelsen, idrottsrörelsen eller andra intresseorganisationer. I många andra länder har religiösa företrädare ett mycket stort inflytande på den politiska makten.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • redogöra hur den kristna kyrkan utvecklats och nya riktningar etablering i Sverige genom historien.
 • redogöra hur kristendomen i Sverige gick från en enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • analysera hur kristendomen påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i det svenska samhället, idag och under historien.
 • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet.
 • kunna redogöra för religionernas roll i några aktuella politiska skeende och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • redogöra för konflikter och möjligheter u sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • söka information om kristendomen och dess olika riktningars historia i Sverige och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Muntlig redovisning
 • Diskussion

Du kommer att få tillfälle till att utveckla din förmåga att reflektera över hur människor och samhälle påverkar varandra. Dessutom kommer du att få lära dig olika begrepp i ämnet som du sedan ska kunna använda när du förklarar och diskuterar i ämnet. Du kommer också att få tillfälle att träna din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv (analysera).

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om ämnesområdet
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: