Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 2, Skellefteteknik

Skapad 2018-06-15 13:15 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Teknik
Vi kommer att arbeta med arbetsmaterialet Skellefteteknik där alla lär-par får varsin låda med material. Viktigt att alltid göra sitt bästa och att ta hand om din kompis!

Innehåll

 

Syfte/n för arbetsområdet

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven

 

Du ska kunna:

-dokumentera arbetet i din teknikbok med text och bild
-samarbeta med din lär-kompis
-lyssna på och läsa instruktioner

Arbetssätt

Vi kommer att:

-arbeta med Skelleftetekniken och lådorna 2a och 2b

 

Bedömning

Du kommer att bedömas för hur du:

-samarbetar med din lär-kompis
-dokumenterar samt
-hur du ansvarar för materialet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: