Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1-3

Skapad 2018-06-15 13:17 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Du kommer få lärdom om världen samt det samhälle vi lever i. Du kommer också att få lära dig en del av vår historia och religion. Du kommer att få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du kommer även att få möjlighet att fundera, diskutera och argumentera i olika sammanhang.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du kommer att få arbeta med:

 • att analyser och undersöka hur människan påverkar naturen och omvärlden.
 • hur man kan arbeta mot en hållbar utveckling.
 • olika historiska händelser samt hur man vet och tar reda på att dessa händelser är sanna. 
 • hur historien påverkat oss i dåtid och nutid. 
 • funderingar kring religioner och dess påverkan av samhället och dig som person.
 • hur det kommer sig att vi tycker att vissa saker är rätt och andra saker är fel.
 • att fundera, diskutera och säga vad du tycker i frågor som rör närmiljön, Sverige och världen.
 • att reflektera (fundera) över mänskliga rättigheter, över vad demokrati är och hur den fungerar i vårt samhälle.

 

Bedömning; vad och hur.

Du visar dina förmågor genom:

 • att observera olika situationer i vardagen.
 • att delta i diskussioner.
 • att delta i klassråd.
 • att genomföra intervjuer.
 • egen och gemensam dokumentation samt praktiskt skapande.
 • att lära dig att ge och få respons utifrån de arbetsuppgifter du utför.
 • delta i studieutflykter utifrån samhälleliga, geografiska, historiska och religiösa aspekter (grunder).

Matriser

SO
SO åk 1-3

Att leva tillsammans

På väg mot målet
Nått målet
Flytta
 • SO  1-3
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Trafik
 • SO  1-3
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Livsfrågor
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du kan prata om frågor som du känner till som handlar om livet.

Att leva i närområdet

På väg mot målet
Nått målet
Yrken
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Närområdet
 • SO  1-3
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Hemortens historia
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Att leva i världen

På väg mot målet
Nått målet
Mänskliga rättigheter
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och i hemmet.
Normer och regler
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Hållbar utveckling
 • SO  1-3
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Betalningsformer
 • SO  1-3
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Forntiden
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriver delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjen och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Religion
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du beskriver några platser för religionsutövning, och koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, judendomen och islam.
Religiösa berättelser och myter
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Att undersöka verkligheten

På väg mot målet
Nått målet
Informationssökning
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, att ge kommentarer och ställa frågor.
Rumsuppfattning
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: