Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, åk 2, sädesslag

Skapad 2018-06-15 13:31 i Storvretaskolan Uppsala
En pedagogisk planering för arbetet med de fyra vanligaste sädesslagen i Sverige; vete, korn, råg och havre.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

De fyra vanligaste sädesslagen i Sverige är vete, korn, råg och havre. I det här arbetet ska du få lära dig hur du skiljer dessa sädesslag åt, hur de växer och vad de används till.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • De fyra vanligaste sädesslagen; vete korn, havre och råg.
 • Vad använder vi dem till?
 • Hur ser de ut?
 • Hur växer de?

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska känna till våra fyra vanligaste sädesslag.
 • Du ska veta hur de skiljer sig åt till utseende.
 • Du ska veta vad man använder dem till.
 • Du ska känna till processen från ax till limpa.
 • Du ska kunna visa  vad du känner till om sädesslagen med en enkel dokumentation.

Undervisning och bedömning

 • Rita av och skriva om de fyra sädesslagen.
 • Se film om hur man odlar och hur man tillverkar tex bröd av säden.
 • Arbeta i grupp med att läsa, skriva och rita om sädens väg från odling till färdigt mjöl.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt och/eller genom enkel dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: