Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 Amigos 1

Skapad 2018-06-15 14:00 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Genom att arbeta med en lärobok, i detta fall Amigos uno, dos, tres och cuatro, har eleverna möjligheter att utveckla alla de förmågor som nämns i kursplanen.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med läroboken ”Amigos uno” som utgångspunkt. Vi läser texter, lär in ord och gör muntliga, skriftliga och hörövningar. Utöver boken arbetar vi även med annat material - lek, spel, sånger, texter från olika källor och andra övningar. Under det första året med spanska lär du dig bl.a. hälsningsfraser, siffror, färger, djur fakta om spansktalande länder. All spanska du lär dig i sexan blir en viktig grund att bygga vidare på i sjuan, åttan och nian.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
- reflektera över livsvillkor, sammhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Konkretisering av mål

- Att du ska förbättra din förståelse av talat och skrivet språk
- Att du ska utöka ditt ord- och frasförråd
- Att du ska bli allt bättre på att uttrycka dig i tal och skift
- Att du ska vara medveten om och kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i spansktalande länder

Arbetssätt

Läsning av texter och i anslutning till dessa diskussion, arbete med övningar, som tränar ordförråd, grammatik och meningsbyggnad, samt hörövningar.

Du kommer att lära dig:

 • Om olika spansktalande länder
 • Att hälsa, ställa enkla frågor, intervjua varandra
 • Årstider och månader
 • Veckodagarna
 • Det spanska alfabetet
 • Presentera sig själva: skriftligt och muntligt
 • Namn på olika djur
 • Jultraditioner, lyssna på julmusik
 • Räkneord 0-100
 • Namn på frukter och grönsaker, skriva ett enkelt matrecept
 • Obestämd och bestämd artikel
 • Att uttrycka när man fyller år
 • Beskriva sitt utseende: hår- och ögonfärg
 • Klockan
 • Verb, substantiv, adjektiv

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas:
- Din förmåga att utöka ditt ordförråd.
- Din förmåga att uttrycka dig begripligt och sammanhängande i tal och skrift.
- Din förmåga att bilda språkligt korrekta meningar.
- Din förmåga att förstå det du hör.
- Din förmåga att förstå det du läser.

Matriser

M2
Övergripande matris språkval SPANSKA

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
TALA
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal. Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. har ett relativt tydligt uttal. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
LYSSNA
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
LÄSA
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
SKRIVA
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett enkelt, begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: