Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund Skattkammaren ht 18

Skapad 2018-06-15 15:19 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Värdegrundsplanering Skattkammaren ht 2016
Förskola
Värdegrundsplanering - glädje, inflytande och trygghet

Innehåll

Vi har en del nya barn den här terminen och kommer därför fokusera på att göra barn trygga och få grupperna att fungera, att alla känner sig trygga med och känner glädje i att leka med alla.   

 

Syftet med vårt värdegrundsarbete är att barnen ska känna sig trygga på förskolan, ha inflytande i sin vardag och att de ska känna glädje i att vara här.

Mål - Vi har valt att arbeta med barnens trygghet, inflytande och glädje i fokus. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande och att de blir sedda, och lyssnade på. Barnens ska ges rika möjligheter till att leka med andra barn och utvecklas tillsammans.  

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- är trygga och trivs i vår miljö och våra rutiner

- uttrycker sin egen vilja och visar att "här är jag!"

- är delaktiga i den pedagogiska planeringen

 

Metod
- vi välkomnar varje barn med namn varje morgon när de kommer

- vi sjunger namnsång vid gemensam samling och uppmärksammar vilka barn som är där och vilka som inte är där

- vi leker samarbetslekar och kompislekar

- tydliga i våra dagliga rutiner

- vi kopplar värdegrundsarbetet till barnkonventionen

 

Förutsättningar - Detta arbete kommer pågå under hela terminen men kan förändras beroende på vad barnen visar intresse för.

Dokumentation - observationsunderlag, foto, film och barnens kommentarer

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: