Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga - NTA

Skapad 2018-06-15 15:34 i Håsta skola Hudiksvall
Du kommer att undersöka vad balans, jämvikt och vikt är. Ställa hypoteser, experimentera och diskutera för att få svar på frågorna.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3) Matematik
I temat "Balansera och väga" kommer du att utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra dina förutsägelser med de resultat du får.

Innehåll

Vi har arbetat med:

 • lyssna och argumentera.
 • dokumentera dina resultat.
 • att jämföra dina resultat med andras.
 • enkla systematiska observationer och experiment.
 • att jämföra förutsägelser/hypoteser med resultaten.
 • att använda kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem såväl i grupp som självständigt.
 • att kritiskt granska fakta och förhållanden.
 • förmågan att kommunicera genom att samtala, läsa och skriva.
 • naturvetenskapliga begrepp som t ex jämvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.
 • att konstruera en mobil i enkel form.

På vilket sätt? Hur?

 • pararbeten
 • gemensamma diskussioner
 • praktiskt arbete med enkla observationer och experiment.
 • förutsäga och jämföra resultat.
 • dokumentation av undersökningar och resultat.

Bedömning

Du har varit aktiv och ställt enkla förutsägelser/hypoteser på lektionerna.
Du har gjort enkla experiment tillsammans med en kamrat efter givna anvisningar.
Du har dokumenterat på ett vetenskapligt sätt.
Du är bekant med begreppen: jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: