Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English schoolyear 4

Skapad 2018-06-16 11:18 i Fontinskolan Kungälv
Detta är en planering över engelskans innehåll.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelskan är det språk som är mest spritt över världen och det talas t.ex. i Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Engelskan är det vanligaste språket man använder när personer från olika länder och med olika språk ska prata och förstå varandra. De förmågor (skills) vi ska träna på är: * lyssna (listen) * prata (speak) * läsa (read) * skriva (write) Vi utgår från läromedlet "What's up" och varje UNIT (område som består av fyra kapitel) avslutas med ett progress test, men kommer även att göra många andra saker. Läxa kommer att ges regelbundet, men den kan komma att se olika ut. Det är viktigt att alltid göra sin läxa (öva hellre flera kortare stunder än en lång). Inför de flesta arbetsområden läggs det upp en planering på UNIKUM med tillhörande lärandematris.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

Förstå talad och skriven engelska

Tala och skriva engelska

Använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd

Anpassa ditt språk

Utrycka dina känslor och åsikter

Om vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska talas och reflektera kring detta

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med olika områden och bygger upp samt utvecklar ditt ordförråd

Vi läser/lyssnar på engelska texter och instruktioner bl.a. i What´s up?

Vi lyssnar och tittar på engelska filmer, t.ex. The Game, Pick a colour 2 och Muzzy.

Vi sjunger, ramsar och dramatiserar 

Vi skriver ord och meningar på engelska

Vi arbetar i vår arbetsbok, Small steps samt grammatikhäftet

Vi tränar på dialoger/presentationer, både i grupp, två och två och enskilt

Vi arbetar digitalt på olika sätt

Vi samtalar om levnadssätt och vanor i olika engelsktalande länder

Vi tränar ord på bl.a. quizlet

 

Detta är kunskapskraven:

Du kan förstå  ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till

Du kan förstå ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till

Du kan följa muntliga instruktioner

Du kan följa instruktioner som du läser

Du kan säga ord och meningar som går att förstå

Du kan skriva ord och meningar som går att förstå

Du kan ställa frågor och svara på frågor när du pratar med andra

Du kan änvända strategier för att öka förståelsen

Du kan berätta något (på svenska eller engelska) om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska och jämföra detta med hur du har det i Sverige

 

Så här skall du visa vad du lärt dig:

Vara aktiv på lektioner

Visa att du förstår engelska texter, instruktioner, frågor samt svar

Visa att du utökar ditt engelska ordförråd och pratar engelska

Visa att du förstår när någon talar lugn och tydlig engelska

Genomföra de olika uppgifter du får

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska, en lärandematris

Lärandematris Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Read
Du läser och förstår olika slags texter.
Jag läser en text med viss flyt, men kan fastna på okända ord. Mottagaren förstår det jag läser. Jag förstår enklare läsförståelsetexter och svarar på enkla frågor.
Jag läser och förstår de flesta olika sorters texter. Jag läser med inlevelse och intonation nästan hela tiden. Jag förstår det mesta på en läsförståelsetext och svarar på de flesta frågor som hör till.
Jag läser och förstår olika sorters texter och jag läser med inlevelse och intonation. Jag förstår olika texter och svarar på de frågor som hör till samt resonerar kring texterna.
Listen
Du förstår talad engelska.
Jag förstår delar av innehållet när jag hör någon tala engelska och förstår till viss del budskapet. Jag återberättar delar av det jag har hört så att någon annan förstår.
Jag förstår det mesta av innehållet i tydligt talad engelska och jag visar det genom att jag kommenterar innehållet och vissa detaljer.
Jag förstår tydligt talad engelska. Jag berättar med lätthet om och kommenterar innehållet.
Speak
Du uttrycker dig muntligt på engelska.
Jag pratar om vardagshändelser och saker jag känner till genom att använda enkla ord och fraser. Jag gör grammatiska misstag, men gör mig förstådd.
Jag pratar både tydligt och sammanhängande.Jag använder olika strategier för att göra mig förstådd (använder andra ord eller beskriver det jag vill säga). Jag gör endast några grammatiska misstag. Jag delger någon tanke eller åsikt samt motiverar den.
Jag pratar på ett tydligt, varierat och sammanhängande sätt med få grammatiska misstag. Jag har flyt i språket och använder olika strategier för att göra mig förstådd på ett naturligt sätt. Jag delger mina tankar och åsikter samt motiverar dem.
Write
Du uttrycker dig skriftligt på engelska.
Jag skriver på ett enkelt sätt. Det är inte alltid grammatiskt rätt och det finns några stavfel, men jag gör mig förstådd.
Jag skriver på ett varierat sätt med få grammatiska misstag och stavfel samt utvecklar min text något efter tips från någon annan.
Jag skriver på ett varierat och innehållsrikt sätt med få grammatiska misstag och stavfel samt utvecklar min text på egen hand och därefter efter tips från någon annan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: