👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna - åk 6

Skapad 2018-06-16 18:51 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Pedagogisk planering om världsreligionerna
Grundskola 6 Religionskunskap

Vad är skillnaden mellan religion och livsåskådning?

Vilka är de fem största religionerna i världen?

Varför har vi olika ritualer i olika religioner?

Vad heter de olika religionernas motsvarighet till kristendomens präst och kyrka och vilka andra begrepp finns i de olika religionerna och vad betyder/innebär de? Vilka likheter och skillnader finns de mellan de olika världsreligionerna?

 

Innehåll

Tidsperiod

v. 39 - v. 43 2018

Konkretisering av mål

Vi tränar på att se de grundläggande dragen i de fem vanligaste religionerna samt letar efter likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Vi tränar också på olika begrepp inom ämnesområdet.

Undervisning - så här gör vi

Vi tittar tillsammans på filmer från AV-Media (ur serien Från Sverige till himlen samt Vi tittar på världsreligionerna) och diskuterar varje religion var för sig. Inför varje lektion får du tillgång till korta klipp som du ska titta på hemma för att ha en förförståelse inför lektionen.

Vi kommer att repetera varje religion samt begrepp på de Kahoots som finns att söka med namn: Marleen repeterar…

Om vi hinner kommer vi att enskilt eller i grupp skriva om/"bilda" en egen religion.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du kan berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler om varje religion, resonera om likheter och skillnader  samt visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar dina kunskaper genom att svara på frågor i ett skriftligt (eller muntligt) prov.

Om varje religion ska du kunna vissa grundläggande drag:

(Vem som grundat religionen)
(Var i världen den här religionen har många troende samt ungefär hur många anhängare det finns)
(Grupper inom religionen)
Vad man tror på (finns en Gud eller flera, vad kallas denna eller dessa)
(Finns det någon profet, vem isåfall?)
Vad deras heliga plats heter, hur den ser ut utanpå och inuti byggnaden samt hur den används
Vilka likheter och skillnader kan man se mellan byggnaderna i de olika religionerna (framförallt de abrahamitiska religionerna).
Ritualer, symboler och högtider samt kunna förklara/berätta varför man gör som man gör
Rutiner kring bön - var man ber, när man ber, hur man ber, varför man ber
Vad man kallar specialisten/förkunnaren
Vad den heliga skriften kallas
(Religionens skapelseberättelse (hur man inom religionen anser att världen skapades))
(Någon religiös berättelse.)
Kunna använda och förklara religiösa begrepp
Likheter och skillnader mellan de olika världsreligionerna
Centrala tankegångar
Levnadsregler

 

Du ska också kunna jämföra de olika religionerna genom att kunna berätta om likheter och skillnader samt kunna se samband mellan levnadsregler och de centrala tankegångarna.

Begrepp - de här orden hör till arbetsområdet

religion, religiös, troende, livsåskådning, tradition, föremål, kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism, ritual, levnadsregel, evangelie, symbol, högtid, präst, imam, lama, rabbin, munk, krucifix, bön, förkunnare, gudstjänst, etik, moral, sabbat, nattvard, kippa, reinkarnation, ramadan, meditation, Ganges, allmosa, Nirvana, moské, synagoga, tempel, kyrka, kosher, lärljunge, skapare, dopfunt, Torarullar, Menorah, Ganesha, Shiva, Buddha, Krishna, Vishna, Lakshmi, Allah, Brahma, Koranen, Vedaböckerna, Muhammed, Tripitaka, Chanukka, Rosh Hashana, Id Al-Fitr, Id Al Adha, Holi, Diwali, Vesak, Loi Krathong, sakrament, religionsfrihet, stamfader ceremoni, tideräkning, skapelseberättelse bar-Mitzva, bat-Mitzva, den gyllene regeln, sharia, omskärelse, treenighet, islams fem grundpelare, ceremoni, bar-Mitzva, bat-Mitzva, den gyllene regeln, Davidsstjärnan, karma

 

Uppgifter

 • Heliga byggnader inom de abrahamitiska religionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna - åk 6

Matris - Världsreligionerna klass 6

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Världsreligionerna
Grundläggande drag
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör världsreligionerna till och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader. mellan olika religioner.
Du visar att du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör världsreligionerna till och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader. mellan olika religioner.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör världsreligionerna till och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader. mellan olika religioner.
Världsreligionerna
Likheter och skillnader
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar att du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Samband mellan olika slags ritualer och levnadsregler
Du behöver vuxenstöd för att kunna visa på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du kan berätta om enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.