Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller -Mattespanarna 4A kapitel 5

Skapad 2018-06-17 19:48 i Sternöskolan Karlshamn
Kapitel 5, Mattespanarna 4A
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel lär du dig om: - Olika tabeller - Problemlösning med hjälp av en tabell - Att göra en tabell

Innehåll

Förmågor att utveckla:

- Formulera och lösa problem.
- Använda och analysera matematiska begrepp.
- Välja lämpliga matematiska metoder.
- Föra och följa matematiska resonemang.
- Använda matematikens uttrycksformer.

Bedömning:

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

Läsa av och tolka en tabell där svaren på frågorna finns direkt i tabellen. 

Lösa problem där det krävs en beräkning med flera fakta från tabellen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tabeller

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av en tabell.
Eleven svarar på frågor med en tabell som grund, där svaren finns direkt i tabellen. Ex. Du kommer till hållplatsen 16.00. Hur dags går nästa buss?
Eleven svarar på frågor med en tabell som grund, där svaren inte finns direkt i tabellen. Ex. Du kommer till hållplatsen 16.20. Hur länge måste du vänta tills nästa buss avgår?

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör en tabell.
Eleven gör en tabell utifrån en enkel undersökning.

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Eleven gör enkla beräkningar utifrån en tabell. Ex. Hur många elever deltog i undersökningen?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt till exempel med bild, tabell eller upptäcka mönster. Ex. Vad kostar det för en familj med 2 vuxna och 2 barn, 6 och 10 år gamla, att åka skidor under 1 dag?
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten. Ex. Vilken gokartbana ska Tomas, 16 år och hans två 14-åriga kompisar välja för att få det billigaste alternativet?

Följa och föra logiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Berätta om hur du skapat en tabell.
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Hitta likheter och skillnader mellan din och en kompis tabell.
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: