Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries HT18

Skapad 2018-06-18 08:45 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Ett tema som behandlar olika engelskspråkiga länder, där du kommer få chansen att leta information om ett land och göra ett arbete om vad som är typiskt för just ditt tilldelade land.

Innehåll

Syfte

Se punktlista nedan

Centralt innehåll

Se punktlista nedan

Genomförande

Årets första tema i engelska kallas English Speaking Countries och handlar om just länder där engelska talas. 

Syftet är att lära känna de länder som har engelska som främsta språk, att ge dig tillfälle att tänka till och fundera över de engelsktalande länderna i världen samt att se likheter och skillnader med Sverige. 

Skriva:
Här får eleverna chansen att utifrån sitt lottade land skriva en liten uppsats om landet, hur det styrs, vad det finns för sevärdheter, vad landet är mest känt för, med mera. De får också tillfälle att analysera dessa delar och jämföra det med Sverige. De får även ta ställning till källkritik och skriva om deras källor, varför de har valt just dem och varför de tycker att källorna de har valt är trovärdiga.

Läsa
:
Här får eleverna läsa om sina länder via olika artiklar som de själva får leta fram. Det kan vara t.ex på Internet och böcker, men även via sli.se i serien "Här är mitt land"

Tala: 
Den muntliga delen kommer framförallt i slutet vid deras redovisning, där de får chansen att antingen inför helklass eller i grupp presentera vilket land de har valt och vad de har hittat för någon information.

Lyssna: 
Här får eleverna lyssna på varandra under sina redovisningar.

Reflektera: 
Eleverna ska reflektera över likheter och skillnader mellan Sverige och det tilldelade landet samt över de källor som används i arbetet. 

Länder som ingår i arbetet:
Storbritannien
Australien
USA
Indien
Jamaica
Kanada
Nya Zeeland
Sydafrika
Fiji

Du kommer få dra lott om vilket land du får och det kommer vara så att flera elever får samma land. Då kan man välja att antingen jobba som grupp eller att arbeta själv. 

Inlämningsdatum bestäms i uppstarten av området. Inlämning sker digitalt

Bedömning

Bedömning kommer göras på förmågan att ta till sig information (muntlig och skriftlig) och hur väl den informationen används i egen produktion, vilket gör att även källkritik kommer beröras. Jag kommer också att titta på hur texterna byggs upp och anpassas 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: