Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft Stacken 1-3

Skapad 2018-06-18 09:15 i LMH-enheten Uppsala
Ett arbetsområde kring vatten och luft för årskurs 2.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Luft syns inte? Hur vet vi att luft finns? Genom att utföra olika experiment och utveckla våra resonemang kring luft och vatten, kommer vi lära oss mer om dess egenskaper.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • redogöra för vattnets olika former.
 • använda korrekta begrepp för övergångarna mellan formerna.
 • redogöra för luftens grundläggande egenskaper.
 • genomföra enkla experiment och dokumentera dessa.

 

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

- att experimentera enskilt och i grupp

- att skriva hypotes, resultat och slutsats

- om luftens och vattnets olika egenskaper

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att enskilt och i grupp genomföra olika experiment om vatten och luft.

Vi lär oss om vattnets olika former fast, flytande och gas. Vi studerar också avdunstning, kokning, kondensering och smältning.

Vi tränar på att skriva laborationsrapporter med material, hypotes, genomförande, resultat och slutsats.

Vi läser faktatexter och diskuterar egenskaper hos luft och vatten.  

Vi fördjupar oss ytterligare genom att se på film och diskutera innehållet efteråt.

Bedömning

Du ska visa att du kan delta aktivt i de experiment vi genomför enskilt och i grupp.

Du ska visa att du kan dokumentera dessa experiment genom att skriva en hypotes, redovisa resultat och skriva slutsats.

Du ska visa att du förstår vattnets kretslopp genom att göra en plansch ihop med några kompisar i klassen.

Du ska kunna berätta om vattnets olika former; gas, flytande och fast form.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: