Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, bråk och procent åk 7, kap 5 och 6

Skapad 2018-06-18 10:33 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar med kapitel 5 och 6 i x-boken.
Grundskola 7 Matematik
Vilka geometriska figurer känner du till? Nu ska vi arbeta med både geometri och procent.

Innehåll

Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

 • kunna förminskning genom att använda begreppet skala
 • förstå och använda följande ord och begrepp; bas, höjd, diagonal, rektangel, kvadrat, triangel, parallellogram, romb, liksidig triangel, likbent triangel, räkvinklig triangel, triangelns vinkelsumma, spetsig vinkel, rät vinkel och trubbig vinkel
 • utveckla din förmåga att beräkna omkrets och area i olika geometriska problem
 • lära dig att mäta, uppskatta och rita vinklar med hjälp av gradskiva
 • kunna räkna ut storleken på vinklar med hjälp av vinkelsumman
 • uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • se sambandet mellan andel, del och helhet
 • välja lämpliga metoder vid problemlösning
 • hur väl du använder, kan berätta om och argumentera för beräkningar vid problemlösning

 

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, aktiviteter, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kommer att prova olika metoder som kan användas vid problemlösning.Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och en samlad bedömning sker efter provet.

De förmågor som bedöms på detta avsnitt är

Problemlösningsförmåga; Tolka och förstå problem, Välja och använda strategier och metoder, Föra underbyggda resonemang om alternativa tillvägagångssätt, Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet

Begreppsförmåga; Beskriva och föra resonemang om begrepp

Procedurförmåga; Aritmetik, Geometri

Kommunikationsförmåga; Redogöra och samtala om tillvägagångssätt, Matematiskt språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: