Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sala Silvergruva ht 2017

Skapad 2018-06-18 10:48 i Heby grundsärskola Heby
En kort beskrivning, med egna ord, av din LPP. En text som ska väcka intresse för arbetsområdet.
Grundsärskola F – 9 Samhällsorienterande ämnen Bild Svenska
Du ska få lära dig mer om Sala Silvergruvas spännande historia. Vi ska gå ner till 155 m i gruvan. Kanske stöter vi på gruvfrun? Kanske hittar vi silver?

Innehåll

Övergripande mål

Enligt läroplanen:

 • är skapande och undersökande arbete väsentliga delar i det aktiva lärandet.
 • kan eleverna genom ett historiskt perspektiv utveckla en förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden.
 • ska skolan främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter skapar förutsättning för lärande.
 • ska eleverna få kunskaper om och insikt i det svenska kulturarvet.

Det här ska du lära dig 

SO:

Steg ett är att du följer med till Sala Silvergruva (En fältstudie). 

att skriva, rita och/eller berätta något om Sala Silvergruva 

att peka ut var Sala finns på en Sverigekarta 

Att kunna berätta något om vilken betydelse silvergruvan har haft för staden Sala

Att du kan återberätta något om hur gruvarbetare och deras familjer hade det

Sv:

Att återberätta något för gruppen, på något sätt

Att läsa enkla faktatexter om gruvan

Att skriva och prata om besöket i gruvan

Att prata (resonera) kring de filmer vi kommer att se om gruvan

Bild:

Att du är med och skapar de bilduppgifter vi gör om gruvan

Engelska:

Att du medverkar i att använda de engelska ord vi tränar på, t.ex. mine, silver och miner.

Undervisning och arbetssätt

 • Besöka Sala Silvergruva
 • Läsa, prata och skriva om gruvan
 • Titta på filmer och kartor
 • Lyssna på berättelser med anknytning till gruvan
 • Skapa, rita och måla
 • Spela spel med enkla engelska ord hämtade från arbetsområdet. 

Så här visar du vad du lärt dig

 • genom att återberätta något från Sala Silvergruva med stöd av bilder
 • genom att skriva något från besöket i gruvan med stöd av bilder 
 • genom frågesport i appen Kahoot
 • genom att peka ut Sala på en Sverigekarta
 • genom att känna igen några ord på engelska som handlar om gruvan 
 • genom att göra olika bilduppgifter 

Så här utvärderar vi arbetet: 

Du får fylla i ett enkelt formulär om vad du tyckte om arbetet. 

Du får muntligt berätta vad du tyckte. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  1-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-6
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.
  Bl  7-9
 • Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
  Bl  7-9
 • Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur. Några historiska och samtida bilduttryck och stilar.
  Bl  7-9
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  1-6
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  7-9
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: