Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria åk 9

Skapad 2018-06-18 12:12 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Språket är i ständig förändring. Många språk kommer från samma språkstam men har sedan växt ut och bildat egna grenar på språkträdet. Var kommer det svenska språket ifrån och hur har det utvecklats? I det här arbetsområdet får du större kunskap om du ditt eget språk och hur det svenska språket förändrats och förändras. Du blir också mer uppmärksam på hur andra människor använder sitt språk.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala och kulturella sammanhang.
Arbetets innehåll

- Språkbruk genom tiderna, t ex användningen av lånord.
- Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med  
  vilket syfte man kommunicerar.
- Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige; dialekter.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att titta på några filmer om språkbruk och dialekter (bl. a ur serien "Värsta språket").

Ni kommer att få genomgångar samt läsa visst stencilmaterial med instuderingsfrågor om svenska språkets historia

Vi kommer att jämföra olika texter skrivna i olika tider för att få syn på hur svenska språket förändrats.

Slutligen kommer ni att under en lektion att få göra ett mindre enskilt arbete, se nedan.

Visa din kunskap - Bedömning

Den huvudsakliga bedömningen gör jag på den avslutande uppgiften som utförs enskilt. 

Reflektion

Sammanfatta vad du har lärt dig som du kan ha nytta av, och ta upp något som du tyckte var intressant under arbetets gång (t ex. någon "aha-upplevelse"?).

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
    Sv  E 9

Matriser

Sv
FG Språkhistoria ÅK9

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: