Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1

Skapad 2018-06-18 12:51 i Håsta skola Hudiksvall
Grundskola 1 SO (år 1-3)
SO åk 1

Innehåll

Mål

Du ska:

 • kunna dokumentera med ord och bild om dig själv, din familj och annat i din närhet tex hus, skola, kompis.
 • känna till olika yrken och hur det fungerar.
 • kunna visa att du förstår varför det finns regler i skolan och samhället samt att du på bästa sätt försöker följa dem.
 • kunna visa förståelse för andras tankar och åsikter.
 • kunna några av barnens rättigheter, utifrån FNs Barnkonvention.
 • veta hur man kan arbeta mot en hållbar utveckling.
 • veta hur historian påverkat oss i dåtid och nutid.
 • känna till de olika årstiderna och årets månader.
 • känna till djuren på en bondgård och hur det fungerar.
 • känna till varför vi firar olika traditioner.

Hur kommer du att få lära dig

Vi kommer att:

 • diskutera och arbeta med några av de regler som gäller i och utanför skolan.
 • diskutera hur en bra kompis är och hur kamratskap kan fungera. Detta gör vi bland annat genom att titta på URs programserie "Vara vänner" och sedan diskutera utifrån den.
 • prata om och träna på hur vi ska vara mot varandra.
 • diskutera några vanliga trafikregler och trafikmärken samt hur vi ska bete oss i trafiken
 • gemensamt prata och skriva på tavlan om det olika ämnena.
 • titta på filmer från Ur skola.
 • använda oss av dator när vi skriver texter och svarar på frågor.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna tala om vad du tycker och fråga om saker som har med ämnet att göra.
 • delta aktivt i alla moment vi jobbar med.
 • kunna lyssna och ta till dig information från genomgångar och filmer.
 • komma fram till lösningar av problem.
 • kunna dra slutsatser och diskutera kring konsekvenser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: