Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet

Skapad 2018-06-18 13:39 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Kemi
Hur kan du förutse om det kommer att hända något eller inte om du blandar 2 ämnen med varandra

Innehåll

• Kunna namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har

• Kunna förklara varför atomer är oladdade

• Veta vad atomnumret visar

• Veta vad elektronskalen kallas och hur många elektroner de har plats för

• Veta vad valenselektroner är och deras betydelse för att det skall bli kemiska reaktioner

• Kunna vilken skillnad det är mellan period och grupp

• Veta var metaller och icke-metaller finns i det periodiska systemet

• Kunna ange kemiska egenskaper för alkalimetaller, halogener och ädelgaser

• Kunna berätta hur joner bildas

 

• Kunna förklara varför vatten är ett bra lösningsmedel för jonföreningar

• Kunna redogöra för vad det är som håller samman materian i jonbindningar,

molekylbindningar och metallbindningar

• Kunna att den universella massenheten betecknas 1 u

• Kunna ange formelmassa för enkla föreningar

• Kunna använda enheten mol i enkla beräkningar

• Känna till olika historiska modeller som använts för att förklara hur materian ser ut

 

Vi kommer att arbeta med gemsamma genomgångar, instuderingsfrågor, laboration, läxor, läxförhör och provtillfälle.

Matriser

Ke
Halmstad Kemi kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: